ליך ולאטעך

אע?

ליך (Lyx) ולאטעך (LaTeX) הן תוכנות typesetting שמאפשרות להקליד טקסט מתמטי בקלות - הרבה יותר נוח מWord למשל.

לאטעך היא יותר "רצינית", ליך (שהיא בעצם מבוססת לאטעך, אבל יותר נגישה לשימוש בהרבה מובנים) מאפשרת כתיבה מהירה והרבה מוצאים אותה יותר נוחה ויזואלית.

מדריכים להורדת התוכנות ועזרה כשצריך

אפשר למצוא כאן וגם בקבוצת הפייסבוק המיועדת לכך.

סדנאות ליך ולאטעך של אגודת הסטודנטים

מתקיימות מדי שנה, ויהיו גם השנה. פרטים יפורסמו בהמשך, ככל הנראה בעמוד הפייסבוק של האגודה.

הקלטות הסדנה המקוונת משנה שעברה מופיעות כאן.